Γείωση Guest

Το Dynaplates της Guest προσφέρει την καλύτερη λύση στη γείωση της γάστρας χωρίς να χρειάζεται να τοποθετηθούν μέτρα χάλκινων φύλλων. Εμποδίζουν την ηλεκτρόλυση και τα προβλήματα διάβρωσης.