Πρεσσοστατική αντλία jabsco 42755

Πρεσσοστατική αντλία νερού Jabsco 42755

 

 Πρεσσοστατική αντλία για μέχρι 5 παροχές. Οι στροφές του μοτέρ ρυθμίζονται ηλεκτρονικά ώστε να διατηρεί σταθερή τη ροή του νερού. Δεν χρειάζεται χρήση δοχειού διαστολής για την λειτουργεία της. Διατίθεται στα 12V και στα 24V.