Ράουλα 75mm Black Magic Harken

Κωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg)

Όρια Θραύσης (kg)

HR1962

Κιθάρα/Becket

14

2268

4536

HR1969

Μονό/Στριφτάρι

14

2268

4536

HR1970

Μονό/Στριφτάρι/Becket

14

2268

4536

HR1971

Διπλό/Στριφτάρι

14

3402

6804

HR1974

Όρθιο

14

2268

4536

HR1975

Κιθάρα

14

2268

4536

HR3088

Κιθάρα Για Ιμάντα

14

2268

4536

HR3090

Μονό/Στριφτάρι/Low-Load

14

1361

2722

HR3095

Διπλό Για Ιμάντα

14

3402

6804

HR3196

Μονό Για Loop

14

2268

4536