Ράουλα 57mm Black Magic Harken

Kωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg)

Όρια Θραύσης (kg)

HR1950

Μονό/Στριφτάρι/Low-Load

12

750

1500

HR1951

Μονό/Στριφτάρι/Low-Load/Becket

12

750

1500

HR1952

Διπλό/Στριφτάρι/Low-Load

12

1250

2500

HR1954

Τριπλό/Στριφτάρι

12

2200

4400

HR1958

Μονό/Στριφτάρι/High-Load

12

1134

2268

HR1959

Μονό/Στριφτάρι/High-Load/Becket

12

1134

2268