Ράουλα Για Σύρμα Harken

Κωδικός

Περιγραφή

Διάμετρος Τροχαλίας (mm)

Σύρμα/Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg) 

Όρια Θραύσης (kg)

HR300

Μονό

25

2/4

454

907

HR301

Επίπεδο

25

2/4

454

907

HR302

Χωνευτό

25

2/4

454

907

HR304

Μονό

38

3/5

680

1361

HR305

Επίπεδο

38

3/5

680

1361

HR306

Χωνευτό

38

3/5

680

1361

HR308

Μονό

51

5/6

907

1814

HR309

Επίπεδο

51

5/6

907

1814

HR310

Χωνευτό

51

5/6

907

1814

HR312

Μονό/becket

25

2/4

454

907

HR313

Μονό/becket

38

3/5

680

1361

HR314

Μονό/becket

51

5/6

907

1814

HR320

Ferrule Head

38

3/5

680

1361

HR321

 

 

 

 

 

HR322

 

 

 

 

 

HR466

Ράουλο Με Πύρο/Becket 

25

2/4

454

907