Ράουλα 29mm Bullet Harken

Kωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg)

Όρια Θραύσης (kg)

HR088

Μονό/Χωνευτό

8

136

907

HR089

Διπλό/Χωνευτό

8

181

907

HR092

Cheek

8

136

907

HR096

Mονό/Επικαθήμενο

8

136

907

HR106

Μονό Για Σύρμα/Χωνευτό

8

227

907

HR108

Μονό Για Σύρμα/Επικαθήμενο

8

227

907

HR109

Cheek Για Σύρμα

8

227

907

HR113

Cheek

8

136

907

HR220

Διπλό/Επικαθήμενο

8

181

907

HR287

Μονό/Χωνευτό

8

136

907

HR288

Μονό Για Σύρμα/Χωνευτό

8

181

907

HR289

Διπλό/Χωνευτό

8

181

907