Ράουλα Bullet 29mm Harken

Kωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg)

Όρια Θραύσης (kg)

ΗR082

Μόνο

8

136

907

HR083

Μονό/Becket

8

136

907

HR098

Μονό Για Σύρμα

8

227

907

HR099

Μονό Για Σύρμα/Becket

8

227

907

HR166

Μονό/Στριφτάρι

8

136

907

HR167

Μονό/Στριφτάρι/Becket

8

136

907

HR183

Μονό Για Σύρμα/Βecket

8

227

907

HR291

Ράουλο Εξόδου/Δαγκάνα

6

68

907

HR299

Ράουλο Εξόδου/Δαγκάνα/Becket

6

68

907

HR084

Διπλό

8

181

907

HR085

Διπλό/Becket

8

181

907

HR086

Τριπλό

8

272

907

HR087

Τριπλό/Becket

8

272

907

HR094

Tριπλό/Δαγκάνα

8

272

907

HR095

Tριπλό/Δαγκάνα/Becket

8

272

907

HR100

Διπλό Για Σύρμα

8

340

907

HR197

Ράουλο Εξόδου/Δαγκάνα

8

136

907

HR392

4:1 Downhaul

6

181

907