Ράουλα 16mm Harken

Kωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (mm)

Όρια Θραύσης (kg)

HR368

Διπλό/Χωνευτό

5

113

544

HR376

Μονό Με Πύρο

5

113

544

HR391

Μονό Για Πίκι

5

113

181

HR404

Μονό

5

113

544

HR405

Μονό/Becket

5

113

544

HR406

Διπλό

5

204

544

HR407

Διπλό/Becket

5

204

544

HR408

Τριπλό

5

318

544

HR409

Τριπλό/Becket

5

318

544

HR416

Cheek

5

113

544

HR417

Mονό/Στριφτάρι

5

113

339

HR421

Μονό/Χωνευτό

5

113

544

HR432

Cheek

5

113

339

HR437

Flip-Flop

5

113

544

HR442

Μονό Με Μάπα

5

113

544

HR467

Νarrow Ferrule Head

4

113

339