Ράουλα 75mm Carbo Harken

 

Κωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg)

Όρια Θραύσης (kg)

ΗR2660

Μονό/Στριφτάρι

14

550

1650

HR2661

Μονό/Στριφτάρι/Becket

14

550

1650

HR2666

Μονό/Στριφτάρι/Δαγκάνα

12

136

340

HR2667

Μονό/Στριφτάρι/Δαγκάνα/Becket

12

272

680

HR2662

Διπλό/Στριφτάρι

14

1100

2722

HR2663

Διπλό/Στριφτάρι/Becket

14

1100

2722

HR2664

Τριπλό/Στριφτάρι

14

1650

4535

HR2665

Τριπλό/Στριφτάρι/Becket

14

1650

4535

HR2668

Τριπλό/Στριφτάρι/Δαγκάνα

12

680

1700

HR2669

Τριπλό/Στριφτάρι/Δαγκάνα/Becket

12

816

2040

HR2677

Τετραπλό

14

1650

4535