Ράουλα 57mm Carbo Harken

Κωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg)

Όρια Θραύσης (kg)

HR2600

Μονό/Στριφτάρι

10

360

1080

HR2601

Μονό/Στριφτάρι/Becket

10

360

1080

HR2606

Cheek

10

360

1080

HR2607

Ti-Lite

10

360

1080

HR2615

Μονό/Στριφτάρι/Δαγκάνα

10

136

340

HR2616

Μονό/Στριφτάρι/Δαγκάνα/Becket

10

272

680

HR2621

Κιθάρα

10

359

1079

HR2622

Κιθάρα/Becket

10

359

1079

HR2623

Κιθάρα/Δαγκάνα

10

359

1079

HR2624

Κιθάρα/Δαγκάνα/Becket

10

359

1079

HR2602

Διπλό/Στριφτάρι

10

720

1500

HR2603

Διπλό/Στριφτάρι/Becket

10

720

1500

HR2604

Τριπλό/Στριφτάρι

10

1080

2270

HR2605

Τριπλό/Στριφτάρι/Becket

10

1080

2270

HR2617

Τριπλό/Στριφτάρι/Δαγκάνα

10

680

1700

HR2618

Τριπλό/Στριφτάρι/Δαγκάνα/Becket

10

816

2040

HR2631

Τετραπλό/Στριφτάρι

10

1080

2270