Ράουλα 40mm Carbo Harken

Κωδικός

Περιγραφή

Σχοινί (mm)

Μέγιστα Όρια Λειτουργείας (kg)

Όρια Θραυσης (kg)

HR2636

Μονό/Στριφτάρι

10

220

735

HR2637

Μονό/Στριφτάρι/Becket

10

220

735

HR2644

Cheek

10

220

735

HR2645

Μονό/Στριφτάρι/Δαγκάνα

6

68

136

HR2646

Μονό/Στριφτάρι/Δαγκάνα/Becket

6

136

272

HR2649

Traveler

8

150

454

HR2650

Μονό

10

220

735

HR2651

Ti-Lite

10

220

544

HR2652

Όρθιο

10

220

735

HR2659

90ο Μονό

10

220

735

HR2638

Διπλό/Στριφτάρι

10

440

1080

HR2639

Διπλό/Στριφτάρι/Becket

10

440

1080

HR2640

Τριπλό/Στριφτάρι

10

660

1383

HR2641

Τριπλό/Στριφτάρι/Becket

10

660

1383

HR2642

Διπλό

10

440

1080

HR2643

Διπλό/Becket

10

440

1080

HR2647

Τριπλό/Στριφτάρι/Δαγκάνα

6

340

680

HR2648

Τριπλό/Στριφτάρι/Δαγκάνα/Becket

6

408

816

HR2654

Tετραπλό/Στριφτάρι

10

660

1383

HR2655

Κιθάρα

10

220

735

HR2656

Κιθάρα/Becket

10

220

735

HR2657

Κιθάρα/Δαγκάνα

6

220

735

HR2658

Κιθάρα/Δαγκάνα/Becket

6

220

735