Ορειχάλκινη εισαγωγή νερού μηχανής Guidi (1120)

Διατίθενται στις εξής διαστάσεις:    
•    Εισαγωγή νερού μηχανής 3/8"
•    Εισαγωγή νερού μηχανής ½”
•    Εισαγωγή νερού μηχανής ¾”
•    Εισαγωγή νερού μηχανής 1"
•    Εισαγωγή νερού μηχανής 1 ¼”
•    Εισαγωγή νερού μηχανής 1 ½”
•    Εισαγωγή νερού μηχανής 2"