Ορειχάλκινη εισαγωγή νερού για βάνα Guidi (1121)

Διατίθεβατε στις εξής διαστάσεις
•    Εισαγωγή νερού για βάνα 3/8"
•    Εισαγωγή νερού για βάνα ½”
•    Εισαγωγή νερού για βάνα ¾”
•    Εισαγωγή νερού για βάνα 1"
•    Εισαγωγή νερού για βάνα 1 ¼”
•    Εισαγωγή νερού για βάνα 1 ½”
•    Εισαγωγή νερού για βάνα 2"
•    Εισαγωγή νερού για βάνα 2 ½”
•    Εισαγωγή νερού για βάνα 3"